Priser

Barnehagene følger sentral maxpris for foreldrebetaling, kr 2910,- pr. mnd.

Juli måned er betalingsfri.

Det er mulig å søke om reduksjon i foreldrebetaling:

En husholdning skal ikke betale mer enn 6 % av inntekten sin til barnehagen.

Alle søknader skal behandles i kommunen der barnet er folkeregistrert. Dette gjelder for husholdninger som har en lavere brutto inntekt enn kr 500 500,- (2017)

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, og som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke.
Dette gjelder for husholdninger med en lavere brutto inntekt enn kr 450.000,-. 

Søskenmoderasjon: 30 %.

Barnehagene er stengt i juli, i romjula og i påsken.

Kostpenger per måned: 

Elverhøy, Porsgrunn: kr 300,-
Risteigen, Kongsberg: kr 300,-
Veslekroa, Bø: 300,-
Sætreåsen, Notodden: kr 300,-