Priser

Barnehagene følger sentral makspris for foreldrebetaling.
Fra 01.01.2019, kr 2990,- pr. mnd. Fra 01.08.2019, kr 3040,- pr. mnd.

Juli måned er betalingsfri.

Det er mulig å søke om reduksjon i foreldrebetaling:

En husholdning skal ikke betale mer enn 6 % av inntekten sin til barnehagen.

Alle søknader skal behandles i kommunen der barnet er folkeregistrert.

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. I 2018 gjelder denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, samt barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Søskenmoderasjon: 30 %.

Barnehagene er stengt i juli, i romjula og i påsken.

Kostpenger per måned: 

Elverhøy, Porsgrunn: kr 370,-
Risteigen, Kongsberg: kr 300,-
Veslekroa, Bø: 300,-
Sætreåsen, Notodden: kr 300,-