Priser

Barnehagene følger sentral maxpris for foreldrebetaling, kr 2730,- pr. mnd.

Juli måned er betalingsfri.

Det er mulig å søke om reduksjon i foreldrebetaling:

En husholdning skal ikke betale mer enn 6 % av inntekten sin på en barnehageplass for sitt første barn i barnehage. For andre, tredje og flere settes foreldrebetalingen i tråd med søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 % og 50 % av foreldrebetalingen for første barn.

Alle søknader skal behandles i kommunen der barnet er folkeregistrert. Dette gjelder for husholdninger som har en lavere brutto inntekt enn kr 486.750,-

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, og som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke.
Dette gjelder for husholdninger med en lavere brutto inntekt enn kr 417.000,-. 

Søskenmoderasjon: 30 %.

Barnehagene er stengt i juli, i romjula og i påsken.

Kostpenger per måned: 

Elverhøy, Porsgrunn: kr 230,-
Risteigen, Kongsberg: kr 275,-
Veslekroa, Bø: 300,-
Sætreåsen, Notodden: kr 300,-
Borre Student- og Idrettsbarnehage: kr 300,-