På vei ut

Ønsker du å flytte fra en av våre studentboliger, er det en del ting som må gjøres før du kan flytte ut.

Flytte ut

Gå gjennom denne sjekklista når du vil flytte ut:

  • Si opp ditt leieforhold på Min side
  • Sjekk at du har betalt alle husleier
  • Rydd godt etter deg, fjern alle dine eiendeler, kast søppel
  • Vask grundig - se denne artikkelen
  • Forlat boligen slik du møtte den
  • Lever nøkkel - hvor og når?
  • Meld adresseendring

Tidspunkt for utflytting

Husk at på utflyttsdagen skal utflytting og levering av nøkkel skje innen klokka 09.00.

Dersom din siste kontraktsdag faller på en helg, helligdag eller feriedag er du pliktig å levere nøkler og ta utsjekken i forkant. Det er ikke mulig å flytte ut i perioden 24.12-01.01, samt i uken før 1. påskedag (jfr.§ 16.2 i leiekontrakten).
Vi minner om at betalingsplikten løper ut hele oppsigelsestiden, også om leietager har fraflyttet boligen før oppsigelsestiden er utløpt (jfr. §5.4 i leiekontrakten).

Åpningstider og informasjon om våre servicesentre på de ulike campusene.

Utsjekk på Mølla i Larvik

Ved utsjekking på Mølla tar du, senest 5 dager før utflytting kontakt med Fritzøe Eiendom for å avtale et tidspunkt for utsjekking av boligen din.
Du kan ringe dem på tlf: 33 12 11 10 eller ta turen innom Fritzøes kontor.
Åpningstider: hverdager kl 09:00 – 16:00.

Feil og mangler

Før du flytter ut må du melde inn eventuelle feil og mangler i boligen. Dette gjør du ved å logge inn på Min side.