Oppsigelse

Oppsigelse registrerer du ved å logge deg inn på «Min side». Logg deg på med brukernavn og passord. Du vil motta en e-post på at oppsigelsen er registrert, hvor du også får praktisk informasjon med tanke på utflyttingen.

I leieavtalen står det:

§ 4 Leieforholdets varighet

  1. Leieavtalens varighet er regulert i avtalens § 1.
  2. Leietaker plikter å søke om ny tildeling av kontrakt eller melde utflytting innen to måneder før kontrakten utløper. Overholdes ikke fristen kan boligen bli tildelt en annen søker. 
  3. I kontraktsperioden kan leieforholdet sies opp av leietaker med en oppsigelsesfrist på 2 - to - måneder regnet fra den siste dag i måneden. 
  4. Oppsigelsen registreres via "Min side". I oppsigelsesmeldingen skal ny adresse oppgis. 
  5. Dør leietaker, har både dødsboet og utleier rett til å si opp kontrakten med lovlig frist jfr Husleieloven § 9-10.

§ 16 Fraflytting

2. På flyttedagen skal leietaker ha flyttet ut og levert nøkler til utleier innen kl 09:00. Dersom utflyttingsdagen faller på en lørdag, søndag eller helligdag må utflyttingen skje til samme tidspunkt arbeidsdagen før helg eller helligdag. Det er ikke mulig å flytte ut i perioden 24.12-01.01, samt i uken før 1. påskedag. Boligen vil bli kontrollert av utleier eller den utleier bemyndiger. Dersom ikke nøkler leveres til avtalt tid blir leietaker belastet for leie frem til leietakers bruk opphører.