Bærekraft i SSN

man. 20 des.
Unsplash/Diverse illustrasjonsbilder/mert-guller-jFBWOaoS-7o-unsplash_lqobir

SSN har et bevisst forhold til bærekraft og miljø, og vi jobber hele tiden for å tilby enda bedre og mer miljøvennlige løsninger. Dette er noe av det vi gjør:

Miljøvennlige byggeprosjekter

SSN har fra 2016-2020 bygget i underkant av 1000 nye boliger i massivtre, på fem forskjellige campus.

Massivtre er et foretrukket alternativ av flere grunner: 

 • Tre er en fornybar ressurs som er lite ressurskrevende ved bearbeiding. 

 • Tre er enkelt å kildesortere og gjenbruke. 

 • Trær binder CO2 og fortsetter å være karbonlager etter at de er hugget.

 • Massivtre gir rask byggetid, noe som forkorter tiden med mye trafikk og bruk av forurensende maskiner på og rundt en byggeplass. 

 • Byggesettet kommer klart til å settes opp, med blant annet ferdig freste hull til rør og kabler. Dette fører til lite avfall på byggeplassen, i tillegg til å redusere støv og støy på byggeplassen betraktelig, noe som fører til bedre arbeidsforhold for alle som jobber der. 

 • Siden produksjon av massivtre ennå ikke har vært tilstrekkelig stor i Norge, er materiell produsert i Østerrike, men fraktet miljøvennlig med tog derfra. 

 • Synlige overflater i massivtre gir et godt inneklima og en varm og lun følelse av komfort.

 • Boligene har passivhusstandard, dvs at de oppfyller en rekke krav til lavt energibehov og bruk av fornybare energikilder. Passivhus defineres som moderne, miljøvennlige bygninger med høy kvalitet, godt inneklima og lavt energibehov.

 • SSN bygger nye studentboliger på campus, noe som i stor grad reduserer biltrafikk til og fra campus. 

I boligene våre har vi fokus på:

 • Miljøbesparende energikilder som fjern- og nærvarmeanlegg, geobrønner og varmepumper (i boliger bygget etter 2006) 

 • Avfallssortering.

 • Energieffektive hvitevarer.

 • Sparedusj og toaletter med lavt vannforbruk.

 • Gjenbruksrom/bytterom ved de boligområdene hvor det finnes tilgjengelig areale.

 • Enøkstyring av romtemperatur (i boliger bygget etter 2012).

 • Energieffektive lyskilder og lysstyring.

 • Miljøvennlige vaskeriløsninger.

 • Passivhus og lavenergiboliger (boliger bygget etter 2016).

Matsvinn

Gjennom en avtale med myndighetene ved Klima- og miljødepartmentet, forplikter vi oss til å bidra til å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030.

Se hva mer av som gjør spisestedene våre miljøvennlige.

Krav til leverandører

Vi etterstreber å bruke leverandører som er opptatt av bærekraft og etisk handel, og som kan dokumentere at produksjonen av varene vi kjøper inn har foregått på en bærekraftig måte. 

Miljøinnsats i barnehagene

 • Vår studentbarnehage har fokus på miljø. De …

 • Kjøper inn kvalitetsleker og –utstyr for å redusere bruk og kast.

 • Kildesorterer avfall.

 • Slukker lys i rom de ikke er i, eller har automatiske ordninger hvor lyset slukkes etter 15 minutter uten aktivitet i rommet.

 • Plukker søppel sammen med barna og har Rusken-aksjoner.

 • Lar aldri ting ligge igjen etter seg når de er på tur: «Vi har mer med oss hjem, enn da vi gikk».

 • Gir barna gode opplevelser i naturen slik at de blir glad i og tar vare på den.

 • Kommuniserer digitalt med foreldrene for å unngå papirbruk. 

 • Bruker minimalt med engangskopper/tallerkener.

Avfallssortering

SSN legger til rette for og oppfordrer til riktig avfallssortering i alle spisesteder, studentboliger og kontorlokaler.

El-varebiler

Vi velger elektrisk ved anskaffelse av nye biler til vaktmesterne og renholderne våre. 

Gratis termokopper

Ved studiestart deler vi ut flere tusen gratis termokopper til studentene. Dette for å redusere antall engangskopper og dermed mengden avfall. 

Fokus på trivsel blant studenter og ansatte

Bærekraft og miljø handler også om hvordan vi har det i hverdagen vår. I SSN har vi fokus på trivsel både blant studenter og ansatte. Gjennom ulike tilbud, funksjoner og ordninger legger vi til rette for økt trivsel, inkludering, sosialt fellesskap og god fysisk og psykisk helse blant studentene. Internt er vi opptatt av gode arbeidsforhold for de ansatte og av å bygge en god kultur. Vi skal være en attraktiv arbeidsplass. 

Kompetanse og bærekraftsmål

Internt i SSN har vi en bærekraftsstrategi og fem utvalgte mål fra FNs bærekraftsmål som vi jobber og strekker oss etter. Vi har også en egen bærekraftsansvarlig i full stilling som passer på at bærekraftsfokuset ivaretas i alle avdelinger.