Økonomiske problemer

Kvalitetsreformen har bidratt til at det er en større sammenheng mellom studenters studieprogresjon og økonomisk støtte fra Lånekassen.

Dette fører til at du står i en kravsituasjon om gjennomføring av studier på normert tid. Det er kun 1 års mulighet for forsinkelse (inntil 60 studiepoeng) uten gyldig grunn før Lånekassen setter inn restriksjoner for din studiefinansiering.

Som student må du kanskje ha en ekstrajobb ved siden av studiene for å klare deg økonomisk. Denne kombinasjonen, med tøffe studiekrav og ekstrajobbing, kan også være med på å forsinke studiene dine.

Får du økonomiske problemer som student, søk rådgivning for dine problemer. Du kan begynne med en samtale hos studentrådgiver, og det er flinke rådgivere i banksystemene og NAV som kan veilede deg om gjeld og gjeldssanering.

Våre rådgivere tilbyr:

  • Individuelle samtaler
  • Hjelp til å finne løsninger 
  • Veiledning om rettigheter i Lånekassen
  • Bestille time hos rådgiver

Nyttige adresser: