SHoT: I SSN jobber vi med psykisk helse på flere arenaer 

Studentsamskipnaden jobber kontinuerlig med å forebygge psykiske plager, og med å hjelpe studenter som strever. 

Mens de aller fleste studenter trives og har det bra, er det samtidig mange som strever med større eller mindre utfordringer. Ensomhet ved studiestedene er helt normalt, men mer utbredt enn hva mange tror. Den siste SHoT-undersøkelsen (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse) viser at så mange som en av tre studenter føler seg ensomme. Undersøkelsen viser også at 59 prosent av studentene på landsbasis har få symptomer på psykiske plager, og 39 prosent vurderer egen livskvalitet til å være god eller svært god. Samtidig sier 15 prosent at de opplever egen livskvalitet som dårlig eller svært dårlig. 24 prosent har opplevd seksuell trakassering. 

Sosiale boliger og samtaletjeneste

I Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) jobber vi hele tiden med tiltak for å forebygge følelsen av ensomhet og andre psykiske utfordringer blant studentene. Boligene våre er en arena hvor vi kan bidra, for eksempel ved å legge til rette for sosiale aktiviteter. Når vi bygger nye studentboliger, legger vi vekt på at det skal finnes samlingssteder som er hyggelige og innbydende, hvor folk ønsker å oppholde seg. 

Vi jobber også med psykisk helse på flere andre arenaer. SSN har allerede samtaleterapeuter på alle campus, og styrket helsetjenesten i sommer ved å ansette den første av flere psykologer. Svært mange studenter benytter seg av dette lavterskeltilbudet og vi ser at det er verdifullt for studentene at de alltid har noen de kan gå til for en prat. 

SSN Helse har ulike kurs på alle campus og andre tiltak med fokus på psykisk helse, også forebyggende. Ved å ha et psykososialt tilbud som fokuserer på og støtter opp under studentenes livssituasjon, styrker vi også studentenes evne til å gjennomføre studiene.

Fadderopplæring og vennlige møter

Vi jobber også mye med studiestart, for eksempel med fadderne. Fadderordningen er en arena som kan bidra i stor grad til å forebygge ensomhet, sørge for inkludering og en trygg start for studentene, og vi arrangerer seminarer for fadderne for å lære dem hvordan de kan møte nye studenter på best mulig måte. 

Sist, men ikke minst, jobber SSN med hvordan hver enkelt ansatt møter studentene. Alle som jobber i kantinene, i studentservice, i bokhandlene og ved alle tjenestene våre rundt på de ulike campusene skal være vennlige, imøtekommende og tilgjengelige.