Samling for studentsamfunnene

Vi samlet styrene i studentsamfunnene til en helg med veiledning og erfaringsutveksling. - Vi føler oss veldig sett når vi får komme på en slik tur, sa Anik fra Ringerike.

Styret i studentsamfunnet på Ringerike.

Det er noen som står på så veldig for medstudentene sine. De som har styreverv i studentsamfunnene er blant disse. De holder på med studier, styreverv, jobb i kassa på Elkjøp, noen har barn ... Det er imponerende hvordan de får det til. 

For å gi dem et klapp på skulderen og litt veiledning, samlet vi styrene i studentsamfunnene på alle campus til en helg i Bø. Tonje Furustad, studentenes beste venn, mentor og veileder i SSN, var primus motor, og SSN Helse bidro med gode råd om blant annet stressmestring. 

Eraringsutveksling

Men først og fremst var dette en arena for å utveksle erfaringer. Styremedlemmene har alle de samme utfordringene. Det handler om økonomi, om rekruttering av nye folk, om arbeidsmengde, om kommunikasjon og mangelen på sådan. 

Tilbakemeldingene etter samlingen var overveldende positive, bare hør her:

Tom Erik, Kongsberg: Dette er veldig bra for å bygge nettverk og for å dele erfaringer. 

Espen, Drammen: Det er veldig nyttig å høre hva andre samfunn holder på med, hvordan de drifter og hvordan de gjør det for eksempel med rekruttering. Dessuten lærer vi nye ting, SSN Helse, for eksempel, jeg visste ikke så mye om den tjenesten. Dessuten var det veldig bra å komme på fredag kveld og bli kjent med folk, da var vi litt tryggere når vi skulle diskutere ting på lørdagen. 

Lena, Ringerike: Dette var helt toppers. En veldig fin mulighet til å møte andre, og hyggelig å få sånne goder når man sitter i styret. Det var god mat også!

Lijana, Ringerike: Dette var veldig lærerikt. Jeg forventet ikke å få så mange svar. Det å høre at andre sliter med det samme, gjør oss tryggere. Og så er det gøy at andre er interessert i å høre om hva vi gjør. Det var fint med tid til å bare prate sammen. 

Anik, Ringerike: Det er godt og veldig nyttig å ha en arena for utveksling av erfaringer og problemstillinger. Vi fikk noen gode innspill her, det gir inspirasjon til å jobbe videre. Vanligvis sitter vi ofte og diskuterer uten å komme frem til noe, man blir kanskje mer skjerpet og lydhør når det er folk du ikke kjenner til stede også. I tillegg var det fint å komme ut av de vanlige lokalene våre. Denne samlingen har gjort det mulig for oss å ta kontakt med de andre. Kanskje vi kan få til ting sammen. Vi føler oss veldig sett når vi får komme på en slik tur.