Økt semesteravgift for bedre helsetilbud

Fra 1. januar 2019 økte semesteravgiften med kr 100,-. Hensikten med økningen er å forsterke helsetilbudet til studentene.

– Mange studenter har behov for støtte gjennom studieløpet. Det er mange som strever, noen med små ting, andre med større ting. For å ruste oss for det vi opplever som et økende behov for helsetjenester, kreves det mer ressurser, sier administrerende direktør i SSN, Hans Erik Stormoen. 

SSN har allerede samtaleterapeuter på alle campus, og styrket helsetjenesten i sommer ved å ansette en psykolog. 

– Vi planlegger å ansette flere psykologer. I tillegg har vi ulike kurs på alle campus og andre tiltak med fokus på psykisk helse, også forebyggende. Vi ønsker å ha et apparat som kan gi studentene støtte til livsmestring. Mange er i en sårbar situasjon, de har kanskje flyttet hjemmefra for første gang og skal håndtere både å ta ansvar for egen økonomi, helse og krevende studier. Ved å ha et psykososialt tilbud som fokuserer på og støtter opp under studentenes livssituasjon, styrker vi også studentenes evne til å gjennomføre studiene, sier divisjonsdirektør i SSN, Birgitte Sten. 

Økningen av semesteravgiften er vedtatt i tett samarbeid med studentene. 

– Forslaget ble positivt mottatt av studentene, og studentparlamentet tok en beslutning om økning som videre ble vedtatt av Kunnskapsdepartementet. Vi hadde ikke gjennomført en slik økning dersom vi ikke hadde studentene med på laget, sier Stormoen.