Sætreåsen studentbarnehage

Studentbarnehagen skal gi barn et trygt og godt pedagogisk tilbud. I tillegg skal vi ha et særlig fokus på å tilpasse tilbudet til studentenes behov.

Kontakt

Sætreåsen studentbarnehage er:

  • Lokalisert nært høgskolen i flott skogsterreng.
  • Vi har to avdelinger for barn i alderen 0-6 år.
  • Vi har en pedagogisk leder og to assistenter pr. avdeling.
  • Avdelingen for barn i alderen 1-3 år har en ekstra pedagog grunnet økt barneantall.
  • Vi er opptatt av å se barnet og møte barnet der det er, med sine interesser og særtrekk, men også se barnet som en del av barnegruppa.
  • Satsingsområde 2014-2017: Barn og voksnes sosiale kompetanse.
  • Mulighet til å søke plass uten å være student, men barn av studentforeldre prioriteres.

Besøksadresse:

Meheiavegen 70, 3679 Notodden.

Se også:

Årsplan for Sætreåsen Studentbarnehage 2017-2018 (PDF 1035 kB).

Manifest mot mobbing 2016-2020 (PDF 159 kB).