Helsetjenester på Rauland

Dersom du skulle bli syk, er det flere muligheter for hjelp.

Ved akutthjelp:

Medisinsk nødtelefon: 113
Legevakt, telefon: 116 117

Har du ikke fastlege der du studerer?

Legevaktnummeret kan brukes hvis du får akutt behov for legehjelp på dagtid og ikke har fastlege. Du vil da få informasjon om hvilket legekontor som har vakttjeneste. Ellers benyttes telefonnummeret for å komme i kontakt med legevakt på kveld/natt.

Dersom du skal oppholde deg i kommunen over 3 måneder, anbefales det å benytte seg av lokal fastlege dersom ikke sykehistorie og relasjon til eksisterende fastlege gjør at du ønsker å beholde den fastlegen du allerede har. 

Bytte av fastlege gjøres enkelt på nett.

Studenter som bytter fastlege mens de studerer i en annen by har rett til å få tilbake sin gamle fastlege når/dersom de flytter tilbake. OBS! Dette gjelder ikke hvis perioden du er borte overstiger 3 år. 

Psykisk helsehjelp:

Dersom du har behov for oppfølging som gjelder håndtering av psykisk helse eller rus utover Studentsamskipnadens tilbud om samtaletjeneste, kan du kontakte fastlegen din som vil henvise deg videre. 

Kurs i nærværstrening og stressmestring

Vinje kommune tilbyr kveldskurs i nærværstrening og stressmestring for studenter ved USN Rauland. Kurset er basert på Mindfulness-based stress reduction (MBSR) og Mindfulnessbased Cognitive Therapy (MBCT). For mer informasjon og påmelding:
E-post: astrid.marie.kvaal@vinje.kommune.no
Telefon: 409 03 661

Mental Helses Hjelpetelefon

Døgnåpen telefon: 116 123

Behov for annen hjelp?

Helsestasjon for ungdom

Ved Åmot helsestasjon kan alle mellom 13 og 25 år få rådgivning om prevensjon, graviditetstest og nødprevensjon, samt ta prøver for seksuelt overførbare sykdommer.
Åpningstider: Mandag kl 15-16 (utenom skoleferier)
Telefon: 35 06 25 24. Ingen timebestilling.
Utenfor åpningstid kan du ta kontakt på telefon 906 53 031/ 917 19 034. Tilbudet er gratis.

Tannhelsetjenester

Tannklinikken Vinje er kommunens offentlige tannhelsetjeneste og holder til i 2 .etasje Vinje Helsesenter, Åmot. 19- og 20-åringer som er hjemmeboende i Telemark fylke får tilbud om behandling til 25 % av offentlege takster.
Telefon: 35 07 24 80                                                                                        

Rauland tannlegekontor driver privat tannlegepraksis i Rauland.
Telefon: 35 07 33 05

Friskliv og trening

Friskliv og mestring har mange aktiviteter, se timeplan på kommunens hjemmeside. Student-sesongkort til styrkerom/ gruppetrening i Raulandshallen koster kr 275,-. Kort kan betales med VIPPS (til 108935) og hentes på tjenestetorget i kommunehuset i Åmot, eller fås fra instruktør.