Helsetjenester på Kongsberg

Dersom du skulle bli syk, er det flere muligheter for hjelp.

Ved akutthjelp:

Medisinsk nødtelefon: 113
Legevakt Kongsberg, telefon: 116 117


Har du ikke fastlege der du studerer?

Legevaktnummeret kan brukes hvis du får akutt behov for legehjelp på dagtid og ikke har fastlege. Du vil da få informasjon om hvilket legekontor som har vakttjeneste. Ellers benyttes telefonnummeret for å komme i kontakt med legevakt på kveld/natt.

Dersom du skal oppholde deg i kommunen over 3 måneder, anbefales det å benytte seg av lokal fastlege dersom ikke sykehistorie og relasjon til eksisterende fastlege gjør at du ønsker å beholde den fastlegen du allerede har. 

Bytte av fastlege gjøres enkelt på nett.

Studenter som bytter fastlege mens de studerer i en annen by har rett til å få tilbake sin gamle fastlege når/dersom de flytter tilbake. OBS! Dette gjelder ikke hvis perioden du er borte overstiger 3 år. 


Psykisk helsehjelp på Kongsberg:

Psykisk helse- og rusteam i Kongsberg kommune

Telefon: 48 05 58 68, lavterskeltelefon (bemannet 11-13 hver dag)

DPS Poliklinikk Kongsberg

Telefon: 32 72 58 50

Vi gjør oppmerksom på at du må ha henvisning fra fastlege, psykolog eller privatpraktiserende spesialist for å få utredning/behandling hos DPS.

Hjelp til hjelp

Oversikt over psykisk hjelp og kurstilbud i Kongsberg. 
Hjemmeside

Mental Helses Hjelpetelefon

Døgnåpen telefon: 116 123