Lokale helsetjenester i Drammen

Dersom du skulle bli syk, er det flere muligheter for å få hjelp.

Ved akutthjelp: 

Medisinsk nødtelefon: 113
Legevakten, telefon: 116 117

 

Har du ikke fastlege der du studerer?

Legevaktnummeret kan brukes om du får akutt behov for legehjelp på dagtid og ikke har fastlege. Du vil da få informasjon om hvilket legekontor som har vakttjeneste. Ellers benyttes telefonnummeret for å komme i kontakt med legevakt på kveld/natt.

Dersom du skal oppholde deg i kommunen over 3 måneder, anbefales det å benytte seg av lokal fastlege dersom ikke sykehistorie og relasjon til eksisterende fastlege gjør at du ønsker å beholde den fastlegen du allerede har. 
 
Bytte av fastlege gjøres enkelt på nett.

 

Psykisk helsehjelp i Drammen

Rask psykisk helsehjelp

Telefon: 948 17 041 
E-post: RPH@drmk.no 

DPS Drammen             

Telefon: 32 86 18 00
E –post: postmottak@vestreviken.no

Vi gjør oppmerksom på at du må ha henvisning fra fastlege, psykolog eller privatpraktiserende spesialist for å få utredning/behandling hos DPS.

Mental Helses Hjelpetelefon

Døgnåpen telefon: 116 123