Lokale helsetjenester i Drammen

Dersom du skulle bli syk, er det flere muligheter for å få hjelp.

Ved akutthjelp: 

Medisinsk nødtelefon: 113
Legevakten, telefon: 116 117


Har du ikke fastlege der du studerer?

Legevaktnummeret kan brukes om du får akutt behov for legehjelp på dagtid og ikke har fastlege. Du vil da få informasjon om hvilket legekontor som har vakttjeneste. Ellers benyttes telefonnummeret for å komme i kontakt med legevakt på kveld/natt.

Dersom du skal oppholde deg i kommunen over 3 måneder, anbefales det å benytte seg av lokal fastlege dersom ikke sykehistorie og relasjon til eksisterende fastlege gjør at du ønsker å beholde den fastlegen du allerede har. 
 
Bytte av fastlege gjøres enkelt på nett.

Studenter som bytter fastlege mens de studerer i en annen by har rett til å få tilbake sin gamle fastlege når/dersom de flytter tilbake. OBS! Dette gjelder ikke hvis perioden du er borte overstiger 3 år. 


Psykisk helsehjelp i Drammen

Rask psykisk helsehjelp

Telefon: 948 17 041 
E-post: RPH@drmk.no 

DPS Drammen             

Telefon: 32 86 18 00
E –post: postmottak@vestreviken.no

Vi gjør oppmerksom på at du må ha henvisning fra fastlege, psykolog eller privatpraktiserende spesialist for å få utredning/behandling hos DPS.

Hjelp til hjelp

Oversikt over psykisk hjelp og kurstilbud i Drammen.
Hjemmeside

Mental Helses Hjelpetelefon

Døgnåpen telefon: 116 123 


Behov for kiropraktor?

Hos Helsepilotene får du studentrabatt for behandling hos kiropraktor. De har korte ventelister og gir deg gjerne time på dagen. Kiropraktorer er primærkontakter og har 5-årig universitetsutdannelse. De har samme henvisningsrettigheter til spesialisthelsetjenesten som fastlegen din, i tillegg til sykemeldingsrett opp til 12 uker. En kiropraktor utreder og behandler muskel og skjellettplager i hele bevegelsesapparatet.

Helsepilotene logoStudentpriser

Førstegangskonsultasjon: 600 kr
Behandling: 350 kr

Kontakt Helsepilotene på
tlf: 47 87 77 00 eller post@helsepilotene.no.