Lokale helsetjenester i Vestfold

Dersom du skulle bli syk, er det flere muligheter for å få hjelp.

Ved akutthjelp: 

Medisinsk nødtelefon: 113
Legevakten tlf: 116 117


Har du ikke fastlege der du studerer?

Da finnes Drop-In legene i Tønsberg. De tilbyr også online videokonsultasjon.  

Legevaktnummeret kan brukes om du får akutt behov for legehjelp på dagtid og ikke har fastlege. Du vil da få informasjon om hvilket legekontor som har vakttjeneste. Ellers benyttes telefonnummeret for å komme i kontakt med legevakt på kveld/natt.
 
Dersom du skal oppholde deg i kommunen over 3 måneder, anbefales det å benytte seg av lokal fastlege dersom ikke sykehistorie og relasjon til eksisterende fastlege gjør at du ønsker å beholde den fastlegen du allerede har. 
 
Bytte av fastlege gjøres enkelt på nett.

Studenter som bytter fastlege mens de studerer i en annen by har rett til å få tilbake sin gamle fastlege når/dersom de flytter tilbake. OBS! Dette gjelder ikke hvis perioden du er borte overstiger 3 år. 


Psykisk helsehjelp i Vestfold:

Akutt psykisk helsehjelp

Telefon: 33 37 50 77 

Hjelp til hjelp

Oversikt over psykisk hjelp og kurstilbud i Vestfold
Hjemmeside

Nordre Vestfold DPS, Nøtterøy

Telefon: 33 34 51 00

Søndre Vestfold DPS, Larvik og Sandefjord

Telefon: 33 11 86 00

Vi gjør oppmerksom på at du må ha henvisning fra fastlege, psykolog eller privatpraktiserende spesialist for å få utredning/behandling hos DPS.

Mental Helses Hjelpetelefon

Døgnåpen telefon: 116 123