Lokale helsetjenester

Dersom du skulle bli syk, er det flere muligheter for å få hjelp.

Ved akutthjelp: 

Medisinsk nødtelefon: 113
Legevakten tlf: 116117

 

Har du ikke fastlege der du studerer?

Legevaktnummeret kan brukes om du får akutt behov for legehjelp på dagtid og ikke har fastlege. Du vil da få informasjon om hvilket legekontor som har vakttjeneste. Ellers benyttes telefonnummeret for å komme i kontakt med legevakt på kveld/natt.
 
Dersom du skal oppholde deg i kommunen over 3 måneder, anbefales det å benytte seg av lokal fastlege dersom ikke sykehistorie og relasjon til eksisterende fastlege gjør at du ønsker å beholde den fastlegen du allerede har. 
 

 

Psykisk helsehjelp i Porsgrunn:

Psykisk helsehjelp Porsgrunn kommune

Telefon: 35 54 74 79 

DPS Nedre Telemark

Telefon: 35 00 28 00 

Vi gjør oppmerksom på at du må ha henvisning fra fastlege, psykolog eller privatpraktiserende spesialist for å få utredning/behandling hos DPS. 

Hjelp til hjelp 

Oversikt over psykisk hjelp og kurstilbud i Porsgrunn.
Hjemmeside

Mental Helses Hjelpetelefon

Døgnåpen telefon: 116 123

 

Behov for annen hjelp?

Helsestasjon for unge Porsgrunn kommune (opp til 25 år)

Telefon: 35 54 73 45

Helsestasjon for unge Skien kommune (opp til 23 år)

Telefon: 35 58 15 02