Lokale helsetjenester

Dersom du skulle bli syk, er det flere muligheter for å få hjelp.

Ved akutthjelp: 

Medisinsk nødtelefon: 113
Legevakten tlf: 116117

 

Fastlegeordning

Har du ikke fastlege der du studerer? Legevaktnummeret kan brukes om du får akutt behov for legehjelp på dagtid. Studenter i Porsgrunn har også fått tilbud om at kan de kontakte legevakten på dagtid og få seg en legetime uten å ha fastlege der. Det anbefales å ringe kl. 08 om morgenen for å få time samme dag. Ellers benyttes telefonnummeret for å komme i kontakt med legevakt på kveld/natt.

Dersom du skal oppholde deg i kommunen over 3 måneder, anbefales det å benytte seg av lokal fastlege dersom ikke sykehistorie og relasjon til eksisterende fastlege gjør at du ønsker å beholde den fastlegen du allerede har. 

Studenter som bytter fastlege mens de studerer i en annen by har rett til å få tilbake sin gamle fastlege når/dersom de flytter tilbake. OBS! Dette gjelder ikke hvis perioden du er borte overstiger 3 år. 

Tannlege 

Korvetten tannklinikk i Brevik gir studenter 10% avslag på undersøkelse og tannfyllinger. 
Telefon: 35 57 02 32


Psykisk helsehjelp i Porsgrunn:

Psykisk helsehjelp Porsgrunn kommune

Telefon: 35 54 74 79 

DPS Nedre Telemark

Telefon: 35 00 28 00 

Vi gjør oppmerksom på at du må ha henvisning fra fastlege, psykolog eller privatpraktiserende spesialist for å få utredning/behandling hos DPS. 

Hjelp til hjelp 

Oversikt over psykisk hjelp og kurstilbud i Porsgrunn.
Hjemmeside

Mental Helses Hjelpetelefon

Døgnåpen telefon: 116 123
 

Friskliv, læring og mestring

Porsgrunn kommune har et frisklivstilbud som hjelper og støtter personer over 18 år som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk gjennom individuelle samtaler og et gruppebasert tilbud. Les mer om frisklivstilbudet her. 
 

Behov for annen hjelp?

Helsestasjon for unge Porsgrunn kommune (opp til 25 år)

Telefon: 35 54 73 45

Helsestasjon for unge Skien kommune (opp til 23 år)

Telefon: 35 58 15 02