Helsetjenester i Bø

Dersom du skulle bli syk, er det flere muligheter til å få hjelp.

Ved akutthjelp:

Medisinsk nødtelefon

Telefon: 113

Legevakt

Telefon: 116 117 


Legetilbud:

Sauherad legesenter

Telefon: 35 95 71 00 

Her kan du få e-konsultasjon med lege.

Bø legesenter

Telefon: 35 05 91 00 (telefontid 09:30–11:00, 13:00–15:00. Ta kontakt med legevakten fra kl 15:30–08:00).

Tilbyr øyeblikkelig hjelp (legevakt). 


Har du ikke fastlege der du studerer?

Dersom du skal oppholde deg i kommunen over 3 måneder, anbefales det å benytte seg av lokal fastlege dersom ikke sykehistorie og relasjon til eksisterende fastlege gjør at du ønsker å beholde den fastlegen du allerede har. 

Bytte av fastlege gjøres enkelt på nett.

Studenter som bytter fastlege mens de studerer i en annen by har rett til å få tilbake sin gamle fastlege når/dersom de flytter tilbake. OBS! Dette gjelder ikke hvis perioden du er borte overstiger 3 år. 


Psykisk helse og rus:

Aktivitetssenteret AKS

Telefon: 35 05 95 38

Anonyme Alkoholikere

Landsdekkende telefon: 911 77 770

DPS Seljord – Sykehuset i Telemark HF

Telefon: 35 00 35 00

Vi gjør oppmerksom på at du må ha henvisning fra fastlege, psykolog eller privatpraktiserende spesialist for å få utredning/behandling hos DPS.

"Hjelp til hjelp"

Oversikt over psykisk hjelp og kurstilbud i Bø hos "Hjelp til hjelp".

Mental Helses Hjelpetelefon

Døgnåpen telefon: 116 123 


Behov for annen hjelp?

Helsestasjon for ungdom i Bø (opp til 23 år)

Telefon: 35 05 93 50