Flytte ut? Husk å levere nøkkelkort!

Nøkkelen skal leveres innen klokken 09:00 på kontraktsdagen, vær oppmerksom på egne regler dersom siste kontraktsdag faller på en helgedag eller i en ferie eller helligdag.

Nøkkelkort

Tidspunkt for utflytting

Frist for levering av nøkkel er innen klokken 09:00 på kontraktsdagen. Boligen skal da være klar for overlevering (tømt, ryddet og vasket).

Dersom din siste kontraktsdag faller på en helg, helligdag eller feriedag plikter du å levere nøkler og ta utsjekken i forkant. Det er ikke mulig å flytte ut i perioden 24.12-01.01, samt i uken før 1. påskedag (jfr.§ 16.2 i leiekontrakten).

Vi minner om at betalingsplikten løper ut hele oppsigelsestiden, også om leietager har fraflyttet boligen før oppsigelsestiden er utløpt (jfr. §5.4 i leiekontrakten).

Nøkkel og nøkkelkort leveres til ditt lokale servicesenter.

NB! Dersom nøkkel ikke er levert innen klokken 09:00 siste kontraktsdag må det byttes sylinder og leietaker vil bli fakturert for sylinderbytte, samt gebyr for tap av nøkkel. Har du nøkkelkort skal også dette (eller disse om du har flere) leveres tilbake, gebyr utstedes ved manglende innlevering.

Se prislisten.


For beboere på Kaldnes studentboliger og leietakere på Ringerike

På Kaldnes studentboliger (inne på vaskeriet) og utenfor bokhandelen på Ringerike er det en låst postkasse hvor det er mulig å levere nøkkelen. Dersom du ønsker å levere nøkkelen her må du gi oss beskjed på post@ssn.no.