Lederteamet

Lederteamet har kontorer i Raveien 189 B på Campus Vestfold.

Hans Erik Stormoen, administrerende direktør

31 00 84 25 | 906 05 340hans.erik.stormoen@ssn.no


Christian Berg, leder for stab- og eiendomsutvikling

31 00 84 33 | 994 46 699 | christian.berg@ssn.no


Birgitte Sten, leder for studenttjenester

31 00 84 41 | 480 53 324birgitte.sten@ssn.no


Gry Klemetsen, leder for økonomi og finans

31 00 84 40 | 975 68 199gry.klemetsen@ssn.no


Linda Tabita Tangen, leder for kommunikasjon og marked 

31 00 83 40930 72 222 | linda.tangen@ssn.no


Kristin Tandberg-Hemsøe, leder for organisasjon og HR

35 57 51 34 | 458 19 229 | kristin.tandberg-hemsoe@ssn.no


Kenneth Veiga Simonsen, leder for IT-support og drift

31 00 84 26 | 901 83 501 | kenneth.veiga.simonsen@ssn.no