Lederteamet

Hans Erik Stormoen, administrerende direktør

31 00 84 25 | 906 05 340hans.erik.stormoen@ssn.no


Christian Berg, direktør administrative tjenester

31 00 84 33 | 994 46 699 | christian.berg@ssn.no


Ola Kristian Dille, divisjondirektør bolig

31 00 83 64 | 926 06 520 | ola.kristian.dille@ssn.no


Birgitte Sten, divisjondirektør campustjenester

31 00 84 41 | 480 53 324birgitte.sten@ssn.no


Gry Klemetsen, økonomisjef

31 00 84 40 | 975 68 199gry.klemetsen@ssn.no


Linda Tabita Tangen, kommunikasjonssjef

31 00 83 40930 72 222 | linda.tangen@ssn.no