Langvarig sykdom

Har du blitt utsatt for en ulykke, har en kronisk sykdom eller en annen plutselig hendelse som setter deg ut av spill under studiet?

Er du ute av stand til å fortsette studiene fordi en gammel sykdom har blusset opp igjen? Har du en kronisk sykdom? Trenger du individuelle samtaler om det som er vanskelig?

Om du trenger full eller delvis permisjon fra studiet for en periode, kan du søke høgskolen om det, du kan også søke om utvidet studietid. Lånekassen har ordninger med omgjøring av lån til stipend i sykdomsperioden.

Våre rådgivere tilbyr:

  • Individuelle samtaler
  • Kommunikasjon med: Studieadministrasjonen og Lånekassen

Nyttige adresser: