Studiemestrende kurs

Gode holdninger og kloke vaner bidrar til studiemestring. Når det gjelder positive holdninger til studiet og til deg selv, er dette avhengig av eget selvbilde og selvtillit. Mange som starter opp med et nytt studium, ofte på et nytt sted, kan ha utfordringer med selvtilliten og undervurderer sine evner og anlegg.

Våre rådgivere holder studiemestrende kurs ved alle studiesteder. Vi har jevnlig tilbud om Studiemestringskurs over en ettermiddag og Ta ordet-kurs som går over fire uker. Er dette kurs du kunne tenke deg å være med på? Vi legger ut tidspunkt for neste kurs så fort vi har datoene klare.