Kjølnesjordet 24

Priser fra kr 3850,-

Hus med 10 hybler, 4 i dubletter. 2.etasjer
Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Kjølnesjordet 24 - 101 Hybel i dublett 12.4 3950
Kjølnesjordet 24 - 102 Hybel i dublett 12.4 3950
Kjølnesjordet 24 - 103 Hybel 12.4 3850
Kjølnesjordet 24 - 104 Hybel 12.4 3850
Kjølnesjordet 24 - 105 Hybel 12.4 3850
Kjølnesjordet 24 - 106 Hybel 12.4 3850
Kjølnesjordet 24 - 107 Hybel 12.4 3850
Kjølnesjordet 24 - 108 Hybel 12.4 3850
Kjølnesjordet 24 - 201 Hybel i dublett 12.4 3950
Kjølnesjordet 24 - 202 Hybel i dublett 12.4 3950
Kjølnesjordet 24 - 203 Hybel 12.4 3850
Kjølnesjordet 24 - 204 Hybel 12.4 3850
Kjølnesjordet 24 - 205 Hybel 12.4 3850
Kjølnesjordet 24 - 206 Hybel 12.4 3850
Kjølnesjordet 24 - 207 Hybel 12.4 3850
Kjølnesjordet 24 - 208 Hybel 12.4 3850