Internett

Har du flyttet inn i en av våre studentboliger og trenger hjelp til å koble deg på internett? Slik går du frem.

Generelt:

Hver enkelt bruker er selv ansvarlig for all aktivitet hun/han foretar seg på nettverket. Misbruk vil bli straffet med advarsler eller utestenging fra nettverket avhengig av misbrukets art. Alle brukere må forholde seg til norsk lov, og våre beboere må også forholde seg til USNs reglement for bruk av nettverket. 

Brukerkonto og oppkobling

Det første du må gjøre er å opprette en brukerkonto. Når du har fått en konto, kan du koble deg til det trådløse nettverket, dette vil fungere både på studiestedet ditt, og hjemme dersom du leier studentbolig av SSN.

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål kan du kontakte SSN IT gjennom Min side, eller kontakte servicesenteret i  åpningstiden. 

Ikke student ved USN?

Er du ikke student ved USN, men leier bolig hos oss? Da kan du bruke vårt gjestenettverk SSN-Utleie (gjelder for Telemark)

Ta kontakt med bolig@ssn.no for å få passordet.

 • + Etiske retningslinjer

  1. Formål

  1.1 Retningslinjene regulerer bruk av egen maskin ut på Universitetet i Sørøst-Norge (USN) sitt datanett via en fast/trådløs oppkobling fra en av USNs studiesteder til studentboligene.

  1.2 Datanettverket er anskaffet primært som verktøy for studentene til bruk i studiesammenheng. Det betyr at Studentsamskipnaden ikke kan garantere all ikke-faglig aktivitet i hybelnettet.

  2. Hvem får tilkobling/båndbredde?

  2.1 Kun studenter ved USN kan koble seg til hybelnettet. Se krav/vilkår i Høgskolens IT-reglement og UNINETTs etiske retningslinjer.

  3. IP-nummer og utstyr

  3.1 USN bruker DHCP for tildeling av IP-nummer. Det er ikke tillatt å bruke noe annet IP-nummer.

  3.2 Det er ikke lov å koble til huber/routere i hybelnettet.

  3.3 Det er kun tillatt å bruke godkjent nettverkskabel (kun TP-kabel kan benyttes, ikke benytt telefon/ISDN-kabel og selvlaget kabel).

  4. Ansvarlighet

  4.1 Studentene må dele på båndbredden. Datanettet er ikke ment kun for deg som enkeltleietaker, men for alle leietakere på deling.

  4.2 Maskinene på hybelnettet er ikke tilgjengelige fra andre maskiner enn de som finnes ved dette nettet.

  4.3 Bruker skal ikke benytte hybelnettets IT-anlegg til å fremsette ærekrenkelser eller fornærmende uttalelser, formidle pornografi, eller på annen måte foreta eller medvirke til handlinger som er i strid med norsk lov.

  4.4 Hver enkelt student er pliktig til å installere antivirus-program på sin private datamaskin og oppdatere denne med jevne mellomrom, f eks en gang i uken.

  5. Sanksjoner

  5.1 Brudd på reglene kan medføre sperring av tilgang og suspensjon fra bruk av Studentsamskipnadens datanettverk i inntil 6 måneder.

  5.2 Gjentatte brudd på reglene medfører permanent sperring av tilgang.

  5.3 Alvorlige brudd kan medføre permanent sperring av tilgang og suspensjon fra nettet allerede ved første gangs brudd av regelverket.

  5.4 I alvorlige tilfeller kan driftsansvarlig om nødvendig stenge hele datanettverket for en periode, eventuelt permanent.

  6. Forbedringer

  6.1 Studentsamskipnaden forbeholder seg retten til å stenge data nettverket i perioder for oppgradering eller utbedringer.

  UNINETTs etiske retningslinjer for bruk av nettet.

 • + Internett i Buskerud og Vestfold

  Bruk av datanettverk

  Datatilkoblingen på din hybel/leilighet er et tilbud som er tilrettelagt gjennom et samarbeid mellom Studentsamskipnaden og USN. Oppsett av egen pc og bruk av denne, er den enkelte beboers eget ansvar. Vi gjør oppmerksom på at det uten forvarsel kan forekomme korte brudd i nettverksforbindelsen ved utbedring av feil o.l. uten at dette medfører rett til kompensasjon for hver enkelt leietager.

  Oppkobling til internett fra hybel/leilighet

  Det er litt forskjellige løsninger for oppkobling til internett avhengig av hvilken bolig du leier. Se spesifikk informasjon under din bolig.  

  Buskerud

  Du kan koble deg opp ved å plugge deg rett på nettverksuttaket i veggen med en nettverkskabel. Du skal da være på nett, det er ikke behov for brukernavn eller passord. 
  Får du problemer kontakter du vaktmester (hverdager mellom 0800 - 1500):

  Vegard eller Florin i Drammen: 31 00 84 08 / 31 00 83 99
  Siggi i Kongsberg: 415 18 211
  Rune på Hønefoss: 91 388 725

  Vestfold

  Alle boligene er utstyrt med egne rutere fra Studentsamskipnaden (gjelder ikke Faun). Disse er ferdig konfigurert for tilkobling til internett.

  RuterBruk en eller flere av de fire “LAN”-portene på baksiden av ruteren for å koble til din(e) PC(er) eller enhet(er) som trenger nettverkstilgang. Kabelen merket med “Internett” eller “LAN” skal alltid kobles til veggen. Det kreves ingen brukernavn, passord eller innlogging for å få tilgang til nett. Det er ikke tillatt å koble fra SSNs rutere.

  Studentboligene i Vestfold har trådløst nettverk, bortsett fra Åsgårdstrand og Klokkergården der kun fellesrom har dekning.

  Det trådløse nettverket på studentboligene er det samme nettverket som USN. Her er en guide for hvordan du kobler deg til det trådløse nettet.

  Internett på Fagerlund

  I alle boenheter på Fagerlund henger det en hvit internettboks (aksesspunkt). Fra denne boksen har du flere valgmuligheter:
  Eduroam: Eduroam er USN sitt trådløse nettverk. Dette nettverket finnes på alle USNs campuser, i tillegg til mange andre steder. Passord for tilkobling får du hos USN.  
  Privat trådløst nett: Logg deg inn på mino.ssn.no dersom du ønsker å opprette eget trådløst nett med passord. Brukernavn og passord for pålogging er det samme som Min side hos Studentsamskipnaden. Dersom du ikke har etablert Min side, kan du bruke ID og passord som står på forsiden av den hvite boksen.
  Kablet nett: Du kan også bruke datakabel dersom du ønsker det. På undersiden av den hvite boksen er det to blå datauttak i midten som du kan bruke. Datauttaket helt til høyre er satt av til IPTV.
  TV: IPTV-dekoder må du leie hos SnapTV. Se min.snap.tv for mer informasjon.

  Trådløst nettverk Campus Vestfold, Faun og Kaldnes Brygge

  Beboerne har tilgang til USNs trådløse nettverk og det er derfor ikke tillatt å sette opp eget trådløst nett. Det trådløse nettverket på Campus Vestfold, Faun og Kaldnes Brygge er det samme nettverket som på USN.

  Trådløse/Trådfaste rutere Åsgårdstrand og Klokkergården

  Dersom en leietager ønsker å sette opp en trådløs ruter på sin hybel/leilighet er dette i orden dersom leietageren har god kunnskap om hvordan enheten skal konfigureres. Det er IKKE tillatt å ha rutere eller andre bokser knyttet til nettverket som kjører DHCP(utdeling av adresser). Dersom det blir oppdaget rutere eller lignende som har aktivert DHCP på en hybel vil brukeren bli sperret for tilgang til nettverk fra sin hybel. 

  Support

  USNs IT-avdeling sørger for support på:

  • Utstyr kjøpt gjennom USNs innkjøpstjeneste
  • Problemer med studentmaskiner med tanke på bruk/oppkobling med VPN-klient 

  Studentsamskipnaden sørger for support på:

  • Feil/problemer i nettverket
  • Problemer med oppkobling fra studenthybel

  Hvis du har problemer, kan du kontakte IT gjennom Min side.

  Studensamskipnaden forsøker å løse de fleste problemene for leietakerne per telefon. Vi foretar alltid en grunnleggende sjekk av brukerens utstyr ved henvendelser om problemer, og det er derfor viktig at du som leietager har din pc tilgjengelig og skrudd på når du kontakter oss. Dersom en leietager ber SSN om å komme til hybelen/hybelhuset for å rette en feil som er ikke-eksisterende eller som har grunn i brukerens egen feil eller eget utstyr, forbeholder SSN seg retten til å etterfakturere kunden for dette.

  Husvertene på hver enkelt eiendom har relativt god kjennskap til nettverket og bruk av dette. Dersom du ikke klarer å løse problemet på egenhånd kan du kontakte husverten din for å be om bistand til oppkobling av din maskin. 

 • + Internett i Telemark

  Porsgrunn, Bø og Notodden

  Selvbetjeningsportal for IT-brukerkonto

  Trådløst:

  USN - Trådløst 

  Kablet nett med pålogging:
  Notodden (Gjelder Høgås)
  Porsgrunn (Borgehaven, Jotunveien, Kjølnesjordet, Grendlandsgate)
  Bø (Breisås 1, Breisås 2, Breisås 3, Breisås 4 og Grivi)

  Windows 10

  ​​Flere datamaskiner/enheter (PDF 376 kb)

  For beboere på Breisås 5(Bø), Campus Kjølnes (Porsgrunn) og Sætre og Campus Notodden(Notodden):

  I alle boenheter på veggen henger det en hvit internettboks (aksesspunkt). Fra denne boksen har du flere valgmuligheter:
  Eduroam: Eduroam er USN sitt trådløse nettverk. Dette nettverket finnes på alle USNs campuser, i tillegg til mange andre steder. Passord for tilkobling får du hos USN.  
  Privat trådløst nett: Logg deg inn på mino.ssn.no dersom du ønsker å opprette eget trådløst nett med passord. Brukernavn og passord for pålogging er det samme som Min side hos Studentsamskipnaden. 
  Kablet nett: Du kan også bruke datakabel dersom du ønsker det. På undersiden av den hvite boksen er det to blå datauttak i midten som du kan bruke. Datauttaket helt til høyre er satt av til IPTV.
  TV: IPTV-dekoder må du leie hos SnapTV. Se min.snap.tv for mer informasjon.

  Rauland

  Trådløst:

  USN - Trådløst