Intern flytting

Leietaker som ønsker å bytte bolig internt i SSNs boliger kan søke om intern flytting. Du søker om internflytting på Min side. Logg deg inn med brukernavn og passord og fyll inn aktuelt skjema (for hybel eller leilighet) under Flytting.

Vær oppmerksom på at:

  • Alle økonomiske poster må være oppgjort for inneværende bolig
  • Hvis du får tildelt ny bolig, vil et administrasjonsgebyr påløpe iht. gjeldende satser
  • Det vil bli belastet husleie for begge boliger i den perioden begge boliger disponeres, dvs. det må beregnes minimum 2 døgn med dobbelt leie
  • Internsøkere prioriteres ved tildeling