Idrettsvitenskapelig laboratorium

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) driver et idrettsvitenskapelig laboratorium i Aktivitetsbygget, Campus Vestfold.

I idrettlaboratoriet testes din fysiske kapasitet. De har utstyr for å gjøre målinger av utholdenhet, styrke, spenst og hurtighet. Testing av ulike fysisk egenskaper er et viktig verktøy i treningsarbeidet for idrettsutøvere. En test er et standardisert mål på en spesifikk egenskap og vil derfor være nyttig for å vurdere om treningen har gitt de resultatene man ønsket.

Gå inn på USN sine nettsider om idrettlaboratoriet for å få mer informasjon og for å lese mer om hvilke tester som gjennomføres der, priser, kontaktinformasjon osv.