Idébanken er åpen for dine idéer!

Hjelp oss å skreddersy våre tjenester, slik at de kan hjelpe deg i studiehverdagen!

Your Ideas Matter folie på vindu

Innovasjon + studenters medvirkning = sant

Innovasjon er et viktig satsningsområde for SSN, og vi jobber jevnt og trutt med å finne nye og bedre løsninger som er så gode at de tas i bruk. Derfor er nettopp studentenes idéer så verdifulle for oss. For å kunne levere de beste tjenestene til våre studenter er vi avhengig av så mange innspill som mulig. 

Send inn din idé i dag! Ingen idé er for liten, ingen idé er for stor.