Hvorfor velge studentbarnehagene?

 • Ansatte i studentbarnehagene våre forstår kravene i studenttilværelsen
 • Vi har utvidet åpningstid i forbindelse med praksisperioder
 • Alternative løsninger for syke barn på eksamensdagen.
 • Vi arrangerer leselørdager i eksamenstiden
 • Gratis utlån av studentbarnehagen til barnas bursdagsfeiringer, og andre foreldre og barn arrangement
 • Vi har ulike arrangement som gir naturlige møteplasser for studentforeldre
 • Barn av studentforeldre, som går i studentbarnehagene, spiser gratis middag i våre studentkafeer
 • Vi er støttespillere for barn og foreldre i en travel studietilværelse
 • Vi har nært samarbeid med SSNs studentrådgivere
 • SSN har gode helserefusjonsordninger for studenter
 • Velkommen til barnehager med erfaring, omsorg, entusiasme og kunnskap!