Husvertordning

Studentsamskipnaden har en ordning der noen av studentene som bor på de ulike studentboligene er husverter. Deres oppgave er å ivareta et godt bomiljø i studentboligene.

Beboere i studentbolig

Du kan spørre husverten din om mangt og mye. Husverten kan for eksempel være til god hjelp dersom du mister nøkkelen din, har klager eller trenger en gjesteseng. Mye kan lånes på husvertkontoret på ditt studiested, blant annet lyspærer, litt verktøy, samt førstehjelpsskrin.

NB! Husk å melde fra om feil og mangler på Min side.