Husvertordning

Studentsamskipnaden har en ordning der noen av studentene som bor på de ulike studentboligene er husverter. Deres oppgave er å ivareta et godt bomiljø i studentboligene.

Beboere i studentbolig

Du kan spørre dem om alt, for eksempel hvis du mister nøkkelen, har klager eller trenger en gjesteseng. De har også lyspærer, litt verktøy, samt førstehjelpsskrin. Mye kan lånes på husvertkontoret på ditt studiested, se sidene under.

NB! Husk å melde feil og mangler på Min side.