Husleiebetaling

Husleiefaktura blir sendt per e-post og forfaller den 1. hver måned. Du betaler husleien to uker forskuddsvis og to uker etterskuddsvis. Du er selv ansvarlig for å kontakte oss dersom du ikke har mottatt din faktura. 

VI oppfordrer alle til å bruke e-faktura. Dersom du ikke betaler husleien til riktig tid, vil den bli sendt til Sergel inkassoselskap.

Du blir fakturert fra kontraktsstart selv om du ikke skulle ha flyttet inn ennå.

Leiekontrakten finner du under Regler og priser.