Husleiebetaling

Husleiefaktura blir sendt per e-post og forfaller den 15. hver måned. Du betaler husleien 2 uker forskudds- og 2 uker etterskuddsvis. Du er selv ansvarlig for å kontakte oss dersom du ikka har mottatt din faktura. 

VI oppfordrer alle til å bruke e-faktura. Dersom du ikke betaler husleien til riktig tid, vild en bli sendt til Sergel inkassoselskap.

Du blir fakturert fra kontraktsstart selv om du ikke skulle ha flyttet inn ennå.

Leiekontrakten finner du under Regler og priser.