Informasjon og råd om koronaviruset

SSNs servicekontorer er kun tilgjengelige digitalt og på telefon, men det er mulighet for å avtale tid for utlevering av nøkler og vaskebrikker. Treningssentre, spisesteder og bokhandler er stengt. Vennligst les videre for spesifikk informasjon om hvert tilbud.

Koronavirus-illustrasjon

Artikkelen oppdateres fortløpende.
Publisert 10.03.2020
Oppdatert 12.03.2020
Oppdatert 13.03.2020
Oppdatert 16.03.2020
Oppdatert 17.03.2020
Oppdatert 18.03.2020
Oppdatert 19.03.2020
Oppdatert 20.03.2020
Oppdatert 23.03.2020
Oppdatert 31.03.2020
Oppdatert 22.04.2020

Oppdatert 05.05.2020, dagens oppdateringer vises i rødt.

Følg Helsedirektoratets råd:

Rådene endrer seg i takt med økt informasjon om viruset og spredningen, og vi anbefaler alle å følge oppdaterte råd fra Helsedirektoratet.

Dersom du ikke finner svar på spørsmålene dine på helsenorge.no, kan du ringe informasjonstelefonen: 815 55 015.

NSO (Norsk studentorganisasjon) jobber kontinuerlig med hvordan koronaviruset Covid-19 påvirker norske studenters studiehverdag, både faglig og økonomisk. Vi oppfordrer til å følge med på NSOs sider for siste informasjon rettet mot akkurat dere.

Vi viser spesielt til NSOs sider med informasjon om studentøkonomi under koronautbruddet.

Les USNs råd til studenter og ansatte om koronaviruset.


Innhold:


Dersom du har mistanke om at du er smittet: 

 • Hvis du er syk, hold deg hjemme.

 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk. Det er viktig at du holder deg hjemme, og tar kontakt per telefon. Ikke møt opp hos lege/legevakt uten avtale.

 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakt 116 117. Det er viktig at linjene til nødnumrene er åpne for folk som har behov for akutt hjelp/er alvorlig syke.

 • Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113.

Dersom du har SPØRSMÅL om korona: 

Dersom du er smittet og beboer i SSNs studentboliger:

 • Dersom det påvises at du er smittet av viruset eller er satt i karantene, ber vi om at du kontakter oss på telefon: 31 00 90 00

Er du i risikogruppe?


Hvilke tiltak gjør SSN i sine virksomheter?

Våre lokale servicekontorer/studentservice:

Kontakt
 • Dersom du trenger å betale husleien (gjelder internasjonale studenter), kan dette gjøres på nærmeste post i butikk. Ta bilde av kvitteringen og send til oss på e-post, så refunderer vi gebyret ved fratrekk på neste husleie. 

Bolig: 

 • Våre studentboliger er i drift, men vi følger rådene fra helsemyndighetene og vurderer stadig nye tiltak.
 • Det er iverksatt økt renhold i studentboligene, både i ukedager og helger. Dette innebærer desinfisering og vasking i fellesområder og på kontaktflater.
 • Det sendes ut sms og e-post med informasjon til alle beboere ettersom situasjonen endrer seg.
 • Det vil ikke avholdes brannøvelser, nedvask av felleskjøkken eller andre aktiviteter i eller ved studentboligene våre, for å unngå at mange mennesker samles på samme sted.
 • Vi oppfordrer til økt fokus på hygiene, og har hengt opp FHIs råd om håndhygiene i studentboligene og i våre lokale servicekontorer.
 • Beboere har selv ansvar for renhold i sin bolig og på felleskjøkken.
 • Kjøkken og toalett bør rengjøres daglig.

Spisesteder:

 • Alle SSNs spisesteder, stenges med virkning fra fredag 13. mars 2020.

Trening:

 • Følg våre treningssentre på Facebook og bli med på livestreamet trening, mens sentrene er stengt. 
 • SSN stenger treningssentrene i Vestfold og Ringerike med virkning fra torsdag 12. mars 2020 kl 16.00. Alle medlemskap fryses i april.
 • Svømmehallen i Vestfold stenges i samme tidsrom.
 • Moov treningssenter i Drammen stenges med virkning fra 12. mars 2020. Alle medlemskap utvides med tilsvarende tid vi holder stengt for å kompensere for tapt treningstid.

SSN Helse / vårt samtaletilbud:

Barnehage:

 • 21. april 2020: Alle SSNs barnehager er åpne fra 21. april 2020. Vi følger myndighetenes retningslinjer. Foreldrebetalingen løper som vanlig fra 14. april 2020.
 • 12. mars 2020: Alle SSNs barnehager stenger på lik linje med alle andre barnehager i Norge, gjeldende fra 12. mars 2020 klokken 18.00 og på ubestemt tid. Barnehageplass skal ikke betales dersom den ikke brukes. Vi følger myndighetenes retningslinjer. Foreldre informeres fortløpende.

Bokhandel:

 • SSNs tre bokhandler i Vestfold, Ringerike og Kongsberg stenger fra 13. mars 2020.
 • 23. mars 2020: Vi tar imot bestillinger på e-post og sender bøker og annet materiell du har behov for til din adresse så fort som mulig. OG vi spanderer frakten! Les mer om bok-i-posten-tilbudet.

Spørsmål og svar

Hvordan forbereder SSN seg på mulig smitte i bofellesskap?

 • Vi følger rådene fra Folkehelseinstituttet om vaner som forebygger smitte.

 • Det er helsevesenet som er ansvarlig for den/de smittede og som vurderer helsetiltak overfor medbeboere til den/de som er smittet. 

Hva med karantene i bofellesskap?

 • Hjemmekarantene er aktuelt for de som ikke har symptomer på covid-19, men har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle eller har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. 
 • Dersom en beboer settes i karantene i bokollektiv, ber vi alle beboere om å være ekstra nøye med hyppig håndhygiene med såpe og varmt vann, spesielt etter toalettbesøk og før matlaging. Vær nøye ved vask av fellesarealer.
 • Om du selv sitter i karantene, anbefales du å unngå nærkontakt med andre. 
 • Det er hver beboer sin plikt å sørge for at naboene blir informert. Tips! Opprett en gruppechat i en SoMe-kanal (feks Facebook Messenger) for å holde hverandre oppdatert innad i bofellesskapet.
 • Sitter du i karantene og bestiller matvarer eller andre ting hjemlevert, må du selv sørge for å åpne inngangsdører for leverandører, og eventuelt avtale at maten/varene settes utenfor din hybeldør.
 • Om du bor i samme fellesskap som en person som sitter i karantene, kan du leve som normalt, med mindre du utvikler symptomer som feber eller luftveisplager. Ved slike symptomer, må du kontakte fastlege eller legevakt på telefon for vurdering.

Les FHIs informasjon om hjemmekarantene.

Oversikt over nettbutikker som tilbyr hjemlevering av mat til de ulike studentbyene i Sørøst-Norge.

Hva skjer dersom beboere i kollektiv får påvist smitte?

 • SSN er i kontakt med kommuneoverlegene i de ulike kommunene i vår region, og er forberedt på at beboere i våre boliger kan få påvist smitte.

 • Ved eventuell isolasjon av beboere i kollektiv vil kommuneoverlegen i samråd med SSN vurdere isolasjon av hele bofellesskapet inntil smitte er påvist/avklart og ny beslutning fattes.

 • Berørte beboere vil få nødvendig informasjon så fort som mulig.

Les FHIs informasjon om isolasjon i hjemmet ved koronavirus.

Dersom jeg reiser hjem på grunn av koronaviruset, vil jeg da få reduksjon i husleien på studentboligen min?

Dessverre har ingen av Norges studentsamskipnader mulighet til å redusere husleie eller endre kontraktsfestet oppsigelsestid på studentboliger. Ingen pålegges å flytte ut av studentboligen sin, og det er ingen bestemmelser fra myndighetene som sier at studentboligene skal tømmes. Vi håper tiltak og kriseløsninger på nasjonalt nivå kan hjelpe deg dersom du er i en vanskelig situasjon økonomisk.

Dersom du er permittert fra deltidsjobb e.l. anbefaler vi at du undersøker dine muligheter for å få støtte fra NAV. Det kommer stadig endringer og oppdateringer fra myndighetene angående krisepakker og støtte til ulike deler av befolkningen, også studenter, så følg godt med. Du kan blant annet lese om studentøkonomien under koronautbruddet på NSOs hjemmesider.

Det er mulig å få utsettelse på betaling av husleie hos oss. Send en e-post til post@ssn.no.

Kan koronaviruset smitte via ventilasjonsanlegget i boligene våre?

Viruset smitter via dråpesmitte, ikke luft som går via ventilasjonen. De store ventilasjonsanleggene våre henter "uteluft" som filtreres før den føres inn i boenhetene. Mange av våre bygg har kun avtrekk også, eller lokale anlegg som ikke involverer tilluft fra felles anlegg inn til hybel, eller egne lokale ventilasjonsanlegg.

Kan jeg bruke vaskeriene og fellesarealene i studentboligen?

JA OG NEI:

Ja
, dersom du er frisk og ikke i karantene, kan du benytte fellesvaskeri og fellesareal. Folkehelseinstituttet anbefaler vask på 60 grader.

Nei, ikke dersom du er i hjemmekarantene eller isolasjon. Dersom du er satt i karantene eller har fått andre pålegg fra helsemyndighetene, må du ta de hensyn du er pålagt og bedt om å ivareta. SSN kan ikke overprøve de beskjeder og bestemmelser som er gjort av helsemyndigheter rundt håndtering av karantene og eventuelt isolasjon. 

Dersom kommuneoverleger e.l. pålegger oss å stenge eller endre på bruken av våre fellesarealer vil vi naturligvis følge dette.

Jeg er internasjonal student, løses jeg fra kontrakten min dersom jeg reiser hjem?

Det er foreløpig ikke tatt en beslutning om at vi kan løse noen fra eksisterende kontrakt. Kontraktene som er inngått vil løpe ut kontraktsperioden. 

Jeg skal flytte inn i studentbolig snart, blir det noe av og hvordan skal jeg få tak i nøkkel når kundesenteret er stengt?

Ja, det er ingenting som tilsier nå at du ikke kan flytte inn 1. april. Innflyttingsprosessen vil derimot bli litt annerledes. Servicekontorene våre er stengt for besøkende, og du vil derfor få nøkkelen din utlevert av vårt driftspersonale. Ta kontakt med oss på e-post (post@ssn.no) og skriv hvilket campus du tilhører i emnefeltet, for å avtale henting av nøkkel.

Slipper jeg å betale for plassen i barnehagen nå som den er stengt?

Ja. Det er besluttet at foreldrebetalingen blir refundert i den tiden barnehagene er stengt. Foresatte kontaktes fortløpende.

Foreldre som mottar tilbud om barnehageplass, betaler igjen for plassen fra 14. april 2020, uanvhengig om plassen benyttes eller ei. Mottar du ikke tilbud om barnehageplass, skal du heller ikke betale.

Får jeg refundert abonnementsavgiften min på treningssenteret mens det er stengt?

Treningsmedlemmer i Vestfold og Ringerike får fryst abonnementet sitt i april. Medlemmer på Moov får forlenget medlemskapet sitt med tilsvarende periode som vi holder stengt. 

Får jeg utbetalingen min som vanlig fra Lånekassen?

Ja. Utbetaling av av stipend/lån påvirkes ikke av korona-situasjonen eller ulike faktorer som følge av situasjonen. Lånekassen presiserer at de ikke stopper utbetalinger. Les mer på Lånekassens egne sider.