Graviditet

Har du blitt gravid under studiet og ønsker å snakke med noen om dette? Lurer du på hvordan du skal forholde deg til Lånekassen, høgskolen, eller NAV om hvilke rettigheter du har til permisjon og økonomisk støtte mens du studerer?

Når du får barn under utdanning gir Lånekassen foreldrestipend ved fødsel og adopsjon

Vilkårene for å få fødselsstipend er at du er i utdanning og

  • at du har hatt rett til stipend eller lån fra Lånekassen de siste seks månedene før fødselen/adopsjonen
  • at du bor sammen med barnet og at din ektefelle eller samboer ikke samtidig mottar foreldrepenger fra NAV
  • unntak kan gjøres ved bruk av ordningen med graderte foreldrepenger, kalt tidskonto

Stiftelsen Amathea er en helsetjeneste som tilbyr gratis veiledning til kvinner og par som er blitt uplanlagt gravide. Om du trenger noen å snakke med, kan du ta kontakt med en av våre studentrådgivere, de kan hjelpe med kommunikasjon om permisjon fra høgskolen og fødselsstipend fra Lånekassen.  

Våre rådgivere tilbyr:

  • Individuelle samtaler
  • Kommunikasjon med: Studieadministrasjonen og Lånekassen

Nyttige adresser: