Forsinkelser i studiene

Det kan være mange grunner til at du er forsinket i dine studier.

Du kan ha vært langvarig syk. Du kan ha hatt manglende studieprogresjon. Det kan ha oppstått andre ting i din livssituasjon som gjør at du ikke har fått studert på en stund.

Er du forsinket, er det viktig å komme i dialog med instituttet du studerer ved. I tillegg er det nødvendig å informere Lånekassen hvis du har studiefinansiering fra dem. Det er mulig å rette opp i en forsinket studiesituasjon og studentrådgiverne kan bidra med hjelp.