Når får jeg beskjed om bolig?

Har du søkt på en av studentboligene våre? Så hyggelig! Da venter du kanskje på beskjed.

Tildeling av bolig skjer løpende. Det er dessverre vanskelig for oss å si noe om hvilken plass du har på ventelisten, eller hvor lang tid det vil ta før vi har en bolig å tilby deg. Enkelte søkere er prioritert foran andre.

De som allerede har søkt studentbolig har hele tiden anledning til å endre søknaden sin. Dette fører til at ventelisten er i stadig endring. Vi sender ut tilbud om studentbolig fortløpende, og det er alltid noen som takker nei til det tilbudet de mottar. Når noen takker nei til tilbudet de får, går det umiddelbart ut tilbud til nestemann på ventelisten. Dette betyr at det ikke er noen frist, eller bestemt tidspunkt for utsendelse av tilbud om bolig.

Studentsamskipnaden har dessverre ikke kapasitet til å svare på alle søknadene. Det er kun de som blir tildelt som vil få svar på Min Side, SMS og e-post.