Feil må meldes raskt

Hvis du oppdager feil eller mangler ved boligen, ber vi deg om å melde fra på Min side.

feil og mangler?
 Meld fra på Min side.

Vi har mange boliger som skal kontrolleres, og vi foretar jevnlige inspeksjoner. Boligene sjekkes også alltid før nye leietakere flytter inn. Til tross for dette kan det være feil og mangler som vi ikke lykkes å registrere. Vi er derfor avhengige av at våre leietakere informerer oss om feil de oppdager.

Reklamasjon om eventuelle mangler eller feil gjøres via Min side i rimelig tid etter innflytt. Leietaker gir samtidig utleier, eller den utleier bemyndiger, rett til adgang til boligen inntil skade/feil er utbedret, (jmf §8 i leiekontrakten).

Videre i leieforholdet må beskjeder og behov for reparasjoner meldes inn elektronisk via Min side. Driftsavdelingen vil rette opp feil/mangelen innen to dager, hvis det tar lenger tid vil det opprettes en fremdriftsplan som leietaker blir informert om.

Kritiske feil eller mangler?

Dersom feilen er kritisk eller kan utgjøre en fare for eiendommen eller dens beboere må du kontakte oss på 31 00 90 00 i sentralbordets åpningstider (mandag-torsdag 09:00-16:00, fredag 09:00-15:00).

Utenom sentralbordets åpningstider kan du ringe vekterselskapet vårt på 333 07 544.
Det samme gjelder ved behov for innlåsing natt/helg. Tjenesten koster kr. 995,- fra 1.8.2019.

Ved ulykker, brann eller akutte hendelser, ring nødnummer:

Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113

Ved en krisesituasjon som omhandler selve bygningen du bor i, som for eksempel brann, en alvorlig vannlekkasje eller andre situasjoner hvor det står om liv og helse, kontakt SSNs beredskapstelefon 31 00 95 00

Takk for at du hjelper oss!