Ensomhet og kontaktvansker

Kjenner du deg ensom? Har du vanskeligheter med å ta initiativ til å bli kjent med nye mennesker?

Alle har vi behov for menneskelig kontakt. Det er helt nødvendig for at vi skal utvikle oss. Mange setter likevel pris på å være alene, og vi har bruk for en god balanse mellom kontakt og tilbaketrekning. Hvis ikke behovet for sosial kontakt dekkes tilstrekkelig, kan ensomhetsfølelsen ta overhånd.

Ensomhet er ingen sykdom, men kan kjennes smertefullt likevel. Det ligger en viss prestisje i å ha mange venner og stor sosial omgangskrets, og hvis ditt liv ikke er slik, kan det kanskje føre til negative tanker? Trygge samtaler kan være en god arena for å trene på det du synes er vanskelig. Snakk med dine nærmeste om ensomheten du kjenner på eller ta kontakt med en av våre studentrådgivere for en fortrolig samtale.

Våre rådgivere tilbyr:

  • Individuelle samtaler
  • Hjelp med å finne løsninger
  • Å endre mønsteret ditt

Nyttige adresser: