Eksamensmestring

De fleste er nervøse og redde for eksamen, og en moderat nervøsitet er ofte en fordel hvis du skal yte en optimal innsats.

Noen opplever likevel mer belastende stress- og angstproblemer i forbindelse med eksamen enn andre, enten ved forberedelsene til eksamen eller til eksamensgjennomføringen.

Stress og angst kan føre til at du glemmer pensum som du har forberedt deg godt til. Det kan være under arbeidet i forkant eller under selve eksamenen din at hukommelsen svikter.

Mangel på mestring av eksamen kan komme til uttrykk på mange måter og kan henge sammen med flere forhold:

  • Du er student for første gang
  • Du har faglige vanskeligheter
  • Du har ikke opparbeidet deg en funksjonell studieteknikk
  • Du har prestasjonsstress eller prestasjonsangst
  • Du har store krav til deg selv
  • Du har ulike personlige problemer
  • Det kan være lurt å snakke med mennesker rundt deg om de utfordringene du opplever i eksamensperioden din. I stressede perioder i livet kan det være godt å sortere tanker sammen med andre.

Våre rådgivere tilbyr:

  • Individuelle samtaler
  • Veiledning om prestasjonsstress
  • Eksamenstips