Breisås 1 - Venåsvegen 31

Hus med 6 hybler
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Breisås 1 hus 31 - 101 Hybel 9.5 2300
Breisås 1 hus 31 - 102 Hybel 9.5 2300
Breisås 1 hus 31 - 103 Hybel 9.5 2300
Breisås 1 hus 31 - 104 Hybel 9.5 2300
Breisås 1 hus 31 - 105 Hybel 9.5 2300
Breisås 1 hus 31 - 106 Hybel 9.5 2300