Studentbolig og korona

Skal du flytte inn i eller bor du i studentbolig? Da er det noen hensyn du må ta med tanke på korona. Artikkelen er oppdatert 18.03.2021

Jente og gutt hilser med albuen

I studentbolig bor mange mennesker tett på hverandre. Det er derfor SVÆRT viktig at alle passer på og følger smittevernreglene. Vask hender og hold avstand!

Har du vært i utlandet?

Dersom du har vært i land som er merket med rødt, må du i karantene når du kommer hjem. Land og områder som er merket med rødt finner du på dette kartet. Du kan flytte inn i studentboligen din hos oss selv om du er i karantene, men vi vil gjerne at du tar kontakt med oss på [email protected] eller ringer oss på telefon 31 00 90 00 slik at vi er klar over det.

Ventekarantene

Det er myndighetene, og ikke SSN, som avgjør hvem som skal i ventekarantene.

Du kan lese utfyllende om ventekarantene hos FHI.

Myndighetene kan råde en nærkontakts husstandsmedlemmer til å holde seg i ventekarantene mens nærkontakten venter på testresultater. Når nærkontaktens testresultat er negativt (ikke påvist), kan ventekarantenen opphøre. Som beboer i kollektiv i studentbolig regnes alle kollektivets beboere som husstandsmedlemmer. 

Hente nøkkel

Dersom du skal hente nøkkel til studentboligen din, husk å holde avstand og ta de nødvendige forholdsregler når du besøker oss.

Se åpningstider ved servicekontorene.

Finn ditt servicekontor.

Dersom du er i karantene og skal hente nøkkel, må du kontakte oss på [email protected] eller ringe oss på 31 00 90 00, så finner vi en løsning for utlevering. 

Fellesrom

Alle fellesrom er for øyeblikket stengt.

Desinfisering

SSN Eiendomsdrift har fortsatt rutine på dette og ivaretar det på en god måte.  

Ved smitte i boligene

Ved smitte i boligene følger vi helsemyndighetenes råd. Det er viktig å huske på at det ikke er vi som tar beslutningene i en slik situasjon, men at vår oppgave er å ha tett kontakt med kommuneoverlegen i gjeldende kommune og innrette oss etter de råd og tiltak vedkommende tar beslutning om i hvert enkelt tilfelle.   

Fått påvist smitte?

Dersom du får påvist smitte er det viktig at vi får beskjed av hensyn til naboene dine. Send beskjed til [email protected].