Studentbolig og korona

Skal du flytte inn i eller bor du i studentbolig? Da er det noen hensyn du må ta med tanke på korona. Artikkelen er oppdatert 11.11.20.

Koronavirus-illustrasjon

I studentbolig bor mange mennesker tett på hverandre. Det er derfor SVÆRT viktig at alle passer på og følger smittevernreglene. Vask hender og hold avstand!

Har du vært i utlandet?

Dersom du har vært i land som er merket med rødt, må du i karantene når du kommer hjem. Land og områder som er merket med rødt finner du på dette kartet. Du kan flytte inn i studentboligen din hos oss selv om du er i karantene, men vi vil gjerne at du tar kontakt med oss på [email protected] eller ringer oss på telefon 31 00 90 00 slik at vi er klar over det.

Hente nøkkel

Dersom du skal hente nøkkel til studentboligen din, husk å holde avstand og ta de nødvendige forholdsregler når du besøker oss.

Dersom du er i karantene og skal hente nøkkel, må du kontakte oss på [email protected] eller ringe oss på 31 00 90 00, så finner vi en løsning for utlevering. 

Gjester

Vi forholder oss til helsemyndighetenes anbefalinger om å begrense sosial kontakt mest mulig utenfor en husstand. Et kollektiv regnes som en husstand, og dermed gjelder denne regelen også for våre kollektiv. Ikke inviter til sammenkomster på hybel/felleskjøkken.  

Fellesrom til låns

Der vi har fellesrom som kan bookes, er dette en mulighet dersom noen vil ha besøk (av noen veldig få). Her må man nå sjekke seg inn og registrere alle som er der via app. Se plakater med QR-kode.   

Desinfisering

Eiendomsdrift har fortsatt rutine på dette og ivaretar det på en god måte.  

Ved smitte i boligene

Ved smitte i boligene følger vi helsemyndighetenes råd. Det er viktig å huske på at det ikke er vi som tar beslutningene i en slik situasjon, men at vår oppgave er å ha tett kontakt med kommuneoverlegen i gjeldende kommune og innrette oss etter de råd og tiltak vedkommende tar beslutning om i hvert enkelt tilfelle.   

Fått påvist smitte?

Dersom du får påvist smitte er det viktig at vi får beskjed av hensyn til naboene dine. Send beskjed til [email protected].

Her kan du lese mer om avstand, karantene og isolering.

Oversikt over butikker som tilbyr hjemlevering av mat i Sørøst-Norge.