Ofte stilte spørsmål - FAQ

 • + Når bør jeg søke bolig?

  Det er ingen søknadsfrist, men vi anbefaler deg å søke bolig så fort du har søkt på et studie ved en utdanningsinstitusjon tilknyttet Høgskolen (og Studentsamskipnaden). Dette for å komme inn i køen så tidlig som mulig. Søknader midt i semesteret behandles fortløpende og boliger som er sagt opp tildeles fra datoen de blir ledige.

 • + Hvorfor har jeg ikke fått svar på min søknad?

  Studentsamskipnaden har dessverre ikke kapasitet til å svare på alle søknadene. Det er kun de som blir tildelt som vil få svar på Min Side.Dersom du ikke får tildelt bolig i første omgang, blir din søknad liggende på venteliste og ha status "ubehandlet" (=ikke tildelt).

 • + Hva skjer om jeg ikke får studieplass, men allerede har leid bolig?

  Om du ikke får studieplass, har du 2 måneders oppsigelsestid. Utleieteamet gjør det de kan for å hjelpe de studentene som ikke har kommet inn på skolen, eller av andre årsaker trenger å fraflytte sin enhet. Om de får tak i nye leietakere, vil du bli fristilt fra din kontrakt fra datoen utleieteamet klarer å få inn en ny leietaker. 

 • + Hvordan og når betales husleien?

  Husleiefaktura blir sendt per e-post og forfaller den 15. hver måned. Du betaler husleien 2 uker forskudds- og 2 uker etterskuddsvis. Du er selv ansvarlig for å kontakte oss dersom du ikke har mottatt din faktura. 

  VI oppfordrer alle til å bruke e-faktura. Dersom du ikke betaler husleien til riktig tid, vild en bli sendt til Sergel inkassoselskap.

  Du blir fakturert fra kontraktsstart selv om du ikke skulle ha flyttet inn ennå.

 • + Hvor lenge kan jeg bo i studentboligen?

  Leiekontraktene løper til 31.7 (I Telemark, og i Vestfold og Buskerud fra 01.07)

  Du vil i mars/april få tilbud om ny kontrakt på boligen din fra 1.8. Tilbudet kommer via e-post og sier hva du må gjøre.

  Vi gjør oppmerksom på at det er en del kriterier du må oppfylle for å få tilbud om ny kontrakt:
  Du må ikke ha ubetalt forfalt husleie på det tidspunkt søknaden din blir behandlet
  Du må ikke ha misligholdt leiekontrakten eller sagt opp kontrakten før den utløper
  Maksimal botid i våre studentboliger er 5 år

 • + Kan jeg beholde studentboligen om sommeren?

  Hvis din kontrakt gjelder for 12 måneder, har du kontrakt ut juli hvis du ikke sier opp. 

 • + Kan jeg bytte bolig internt i Studentsamskipnaden?

  Ja, det kan du, men ikke i studiestartperioden. Ta kontakt med vår ekspedisjon for å søke intern overflytting. NB! Et administrasjonsgebyr påløper. Se Regler og priser

 • + Kan jeg ha med egne møbler?

  Våre boliger er regnet som fullt møblerte. Du må gjerne ta med egne møbler, men du kan ikke fjerne noen av de møblene som står i boligen fra før. Det er med andre ord ikke stor plass til egne møbler. Det er ikke opplegg for vaske- og oppvaskmaskin.  Fellesvaskerier finnes derimot i hvert boligområde.

 • + Hva må jeg ha med av utstyr selv?

  Du må ha med dyne, pute, sengetøy, håndklær, utstyr til renhold og alt av kopper og kar til kjøkkenet.

 • + Er det internett-tilgang på rommet?

  Ja, nesten alle våre boliger er tilknyttet Høgskolens nettverk. Se infomasjon under Internett.

 • + Er det tillatt med husdyr?

  Nei, det er ikke tillatt med husdyr. Se mer i Bolig- og ordensreglement.

 • + Kan jeg si opp kontrakten?

  Ja, du kan si opp leiekontrakten i studieåret med en oppsigelsesfrist på 2 måneder i Buskerud og Vestfold, og i Telemark (3mnd frem til 31.07) regnet fra siste dato i måneden (se ulike retningslinjer om oppsigelse). Du kan si opp leiekontrakten via Min side.

 • + Trenger jeg innboforsikring?

  Ja, for Studentsamskipnaden forsikrer bare sine egne bygninger, møbler og inventar. Personlige eiendeler må du selv sørge for å forsikre.

  NSO har gode forsikringstilbud. 

 • + Hvordan kan jeg være sikker på at post kommer frem til meg?

  Husk å oppgi nøyaktig postadresse, slik at du kan få posten direkte til din postkasse/studentbolig. Post som ikke er tilstrekkelig merket, vil bli returnert. Se informasjon under Post.

 • + Hva gjør jeg hvis jeg mister nøkkelen?

  Du kan få en kopi av nøkkelen hos ditt lokale boligkontor. Du vil bli fakturert for nøkkelgebyr. Se Regler og Priser.

 • + Hvilken plass har jeg på ventelisten?

  Det er dessverre vanskelig for oss å si noe om hvilken plass du har på ventelisten, eller hvor lang tid det vil ta før vi har en bolig å tilby deg. Enkelte søkere er prioritert foran andre.

  De som allerede har søkt studentbolig har hele tiden anledning til å endre søknaden sin. Dette fører til at ventelisten er i stadig endring. Vi sender ut tilbud om studentbolig fortløpende, og det er alltid noen som takker nei til det tilbudet de mottar. Når noen takker nei til tilbudet de får, går det umiddelbart ut tilbud til nestemann på ventelisten. Dette betyr at det ikke er noen frist, eller bestemt tidspunkt for utsendelse av tilbud om bolig.