Veslekroa studentbarnehage

Studentbarnehagen skal gi barn et trygt og godt pedagogisk tilbud. I tillegg skal vi ha et særlig fokus på å tilpasse tilbudet til studentenes behov.

Barn på tur
Kontakt

Veslekroa studentbarnehage har:

  • Flott sentrumsnær beliggenhet til campus i Bø.
  • Nærmeste naboer er Kroa i Bø, høgskolens idrettsanlegg, skogsområdet Bøhaugen og Gullbring kulturanlegg
  • Vi flyttet inn i nye moderne lokaler i august 2013
  • Vi har to avdelinger: den ene fra 0-3 år, den andre for 2-6 år
  • Personalet består av en pedagogisk leder, en førskolelærer og to assistenter pr. avdeling
  • Barnehagen vår er samlokalisert og samarbeider tett med Bøhamna barnehage
  • Barnehagene har felles uteområde, noen fellesrom inne og har samme styrer
  • Satsingsområder: Relasjonsarbeid og mangfold
  • Vi legger stor vekt på at de voksne skal være anerkjennende i møte med barna
  • Du har mulighet til å søke plass uten å være student, men barn av studentforeldre prioriteres

Besøksadresse:

Lundevegen 63, 3800 Bø

Se også:

Progresjonsplan for fagområdene i rammeplanen (PDF 509 kB).
Virksomhetsplan for Veslekroa og Bøhamna Barnehage (PDF 1,35 MB).
Søk barnehageplass