Betingelser

Betingelser for bestilling, avbestilling og levering.

Bestillingsfrister

Ved bestilling av enkel møtemat, er bestillingsfristen senest klokken 12:00 2 dager før.
Selskap/konferansemenyer må bestilles senest klokken 13:00 tre arbeidsdager før levering.

Endring av bestilling

Endring av antall porsjoner må skje per e-post eller telefon innen klokken 13:00 dagen før levering.
Dette gjelder enkel møtemat eller mindre endringer ved selskap/konferanser.
Ved større endringer av arrangementer, må dette skje to dager før levering.
For levering mandager må endring skje innen fredag klokken 12:00.
Levering lørdag/søndag kun til avtale med gjeldende kjøkken via telefon eller e-post.

Avbestilling

Avbestilling må være oss i hende senest tre dager før leveringsdag.
Ved avbestilling utover dette, forbeholder vi oss retten til å belaste bestilleren/arrangøren med halv kuvertpris.
Ved avbestilling samme dag eller ved uteblivelse belastes kunden med full kuvertpris.

Priser ved levering

Ved levering på høgskolens område påløper et gebyr på kr 75,- per levering.
Ved bestilling av mat via nettbutikk, ettersendes faktura på leveranse.

Force Majeure

Hendelser utover bedriftens kontroll, slik som streik, lockout, brann, manglende leveranse osv 
gir bedriften rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.