Betingelser

Betingelser for bestilling, avbestilling og levering.

Vi jobber med en ny bestillingsløsning på nett, og frem til den er klar kan du i denne netthandelen kun bestille catering fra Henrikke ved campus Porsgrunn.

Bestillingsfrister

Ved bestilling av enkel møtemat, er bestillingsfristen senest klokken 12:00 2 dager før.
Selskap/konferansemenyer må bestilles senest klokken 13:00 tre arbeidsdager før levering.

Endring av bestilling

Alle leveringer/ henting av bestillinger vil foregå under spisestedets åpningstid, hvis ikke annet er avtalt med gjeldene kjøkken.

Endring av antall porsjoner må skje per e-post eller telefon innen klokken 13:00 dagen før levering.
Dette gjelder enkel møtemat eller mindre endringer ved selskap/konferanser.
Ved større endringer av arrangementer, må dette skje to dager før levering.
For levering mandager må endring skje innen fredag klokken 12:00.
Levering lørdag/søndag kun til avtale med gjeldende kjøkken via telefon eller e-post.

Avbestilling

Avbestilling må være oss i hende senest tre dager før leveringsdag.
Ved avbestilling utover dette, forbeholder vi oss retten til å belaste bestilleren/arrangøren med halv kuvertpris.
Ved avbestilling samme dag eller ved uteblivelse belastes kunden med full kuvertpris.

Priser ved levering

Ved levering på universitetets område påløper et gebyr på kr 75,- per levering. 
Ved bestilling av mat via nettbutikk, ettersendes faktura på leveranse. Levering av catering er kun på campus.

Force Majeure

Hendelser utover bedriftens kontroll, slik som streik, lockout, brann, manglende leveranse o.l. 
gir bedriften rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.