Betalingsbetingelser

Nedenfor følger informasjon om betalingsbetingelser for Borre Student- og Idrettsbarnehage.

Barnehagen følger sentral maxpris for foreldrebetaling, kr 2.910,- pr. mnd.

Juli måned er betalingsfri.

Det er mulig å søke om reduksjon i foreldrebetaling:

En husholdning skal ikke betale mer enn 6 % av inntekten sin på en barnehageplass for sitt første barn i barnehage. For andre, tredje og flere settes foreldrebetalingen i tråd med søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 % og 50 % av foreldrebetalingen for første barn.

Alle søknader skal behandles i kommunen der barnet er folkeregistrert. Dette gjelder for husholdninger som har en lavere brutto inntekt enn kr 486.750,-

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, og som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke.
Dette gjelder for husholdninger med en lavere brutto inntekt enn kr. 417.000.


Kost kommer i tillegg med kr 300,- pr. mnd.