Borre student- og idrettsbarnehage

Borre Student- og Idrettsbarnehage AS eies og drives av Læringsverkstedet AS. Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge disponerer barnehageplasser i barnehagen.

Barnehagejente
Kontakt

Barnehagens egen nettside.


Besøksadresse:

Inger Alver Gløersensvei 7, 3184 Borre