Sætreåsen studentbarnehage

Studentbarnehagen skal gi barn et trygt og godt pedagogisk tilbud. I tillegg skal vi ha et særlig fokus på å tilpasse tilbudet til studentenes behov.

Sætreåsen studentbarnehagen
Kontakt

Siden barnehagen ligger tett i tett med universitetets lokaler har vi mulighet for å la barna utfolde seg i gymsal, vi har vanntilvenning/svømmeopplæring for de eldste barna og får i perioder være med i studentenes praktiske oppgaver.

Sætreåsen studentbarnehage:

  • Lokalisert nært høgskolen i flott skogsterreng.
  • Vi har to avdelinger; en for barn i alderen 0-3 år og en fra 3-6 år.
  • Personalet bestå av en pedagogisk leder, en førskolelærer og to assistenter per avdeling.
  • Vi er opptatt av å se barnet og møte barnet der det er, med sine interesser og særtrekk, men også se barnet som en del av barnegruppa.
  • Barnehagen satsningsområde er sosial kompetanse. Vi deltar i kommunens felles satsning på verdensarven og prosjektet «Barnehagenes digitale praksis» (2017-2020)
  • Det er mulig å søke plass hos oss uten å være student, men barn av studentforeldre prioriteres.

Besøksadresse:

Meheiavegen 70, 3679 Notodden.

Se også:

Manifest mot mobbing 2016-2020 (PDF).

Årsplan for 2020/2021 (PDF).

Vedtekter (PDF).