Veslekroa studentbarnehage

Studentbarnehagen skal gi barn et trygt og godt pedagogisk tilbud. I tillegg skal vi ha et særlig fokus på å tilpasse tilbudet til studentenes behov.

Kjøkkenhage Veslekroa, Bø
Kontakt

Veslekroa studentbarnehage har:

  • Flott sentrumsnær beliggenhet til campus i Bø. 
  • Nærmeste naboer er Kroa i Bø, universitetets idrettsanlegg, skogsområdet Bøhaugen og Gullbring kulturanlegg.
  • Vi flyttet inn i nye moderne lokaler i august 2013.
  • Vi har to avdelinger: den ene fra 0-3 år, den andre for 2-6 år.
  • Personalet består av en pedagogisk leder, en førskolelærer og to assistenter per avdeling.
  • Barnehagen vår er samlokalisert og samarbeider tett med Bøhamna barnehage.
  • Barnehagene har felles uteområde, noen fellesrom inne og har samme styrer.
  • Satsingsområder: Skape utviklende miljøer for språk og sosial kompetanse.
  • Vi legger stor vekt på at de voksne skal være anerkjennende i møte med barna.
  • Du har mulighet til å søke plass uten å være student, men barn av studentforeldre prioriteres.

Besøksadresse:

Lundevegen 63, 3800 Bø

Se også:

Progresjonsplan for fagområdene i rammeplanen 
Årsplan for Veslekroa og Bøhamna Barnehage 2019-2020
Søk barnehageplass